19th Ave New York, NY 95822, USA

Diakoniestation Lichtenhof – Gustav-Adolf-Kirche (Rummelsberger)